Купити SSL сертифікат DV для ідентифікування та підтверження домену сайта

SSL сертифікати с перевіркою тільки домену

Доменний SSL сертифікати DV для захисту сайта

Сертифікат Ціна Buy
RapidSSL384 грн.
RapidSSL Wildcard3 481 грн.
QuickSSL Premium2 036 грн.
QuickSSL Premium SAN4 425 грн.
QuickSSL Premium Wildcard7 670 грн.
SSL123856 грн.
SSL123 Wildcard7 287 грн.

Top ^

Доменний SSL сертифікат DV для захисту одного домену

Код Сертифікат (3 шт.) рік - Ціна Купити
G-DV-R id100 GeoTrust RapidSSL
DV SSL FQDN
Code: G-DV-R
1р - 384 грн.
2р - 738 грн.
1 - 384 грн.
2 - 738 грн.
G-DV id101 GeoTrust QuickSSL Premium
DV SSL FQDN
Code: G-DV
1р - 2 036 грн.
2р - 3 688 грн.
1 - 2 036 грн.
2 - 3 688 грн.
T-DV id201 Thawte SSL123
DV SSL FQDN
Code: T-DV
1р - 856 грн.
2р - 1 652 грн.
1 - 856 грн.
2 - 1 652 грн.

Top ^

Доменний Мульті SAN SSL сертифікат DV для захисту декілька субдоменів

Код Сертифікат (2 шт.) рік - Ціна Купити
G-DV-SAN id101s GeoTrust QuickSSL Premium SAN
DV SSL SAN-5
Code: G-DV-SAN
1р - 4 425 грн.
2р - 8 260 грн.
1 - 4 425 грн.
2 - 8 260 грн.

Top ^

Доменний Wildcard SSL сертифікат DV для захисту всіх субдоменів

Код Сертифікат (3 шт.) рік - Ціна Купити
G-DV-R-WC id100w GeoTrust RapidSSL Wildcard
DV SSL WC
Code: G-DV-R-WC
1р - 3 481 грн.
2р - 6 490 грн.
1 - 3 481 грн.
2 - 6 490 грн.
G-DV-WC id101w GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
DV SSL WC
Code: G-DV-WC
1р - 7 670 грн.
2р - 14 750 грн.
1 - 7 670 грн.
2 - 14 750 грн.
T-DV-WC id201w Thawte SSL123 Wildcard
DV SSL WC
Code: T-DV-WC
1р - 7 287 грн.
2р - 13 275 грн.
1 - 7 287 грн.
2 - 13 275 грн.

Top ^

DV сертифікат відноситься до категорії сертифікатів DOMAIN VALIDATION. DV SSL сертифікат виконує свою основну функцію - забезпечує зашифроване з'єднання клієнта з сервером. Даний сертифікат підтверджує, що Ваш домен зареєстрований і Ви маєте доступ до керування ним. При цьому підтвердження компанії не проводиться, відповідно не потрібні підтверджуючі документи компанії.

Щоб купити сертифікат DV сертифікат необхідно мати доступ до електронної адреси, яка вважається адміністративною для конкретного домена, це адреси виду admin@domain.com, administrator@domain.com, hostmaster@domain.com, webmaster@domain.com, postmaster@domain.com

Вибір SSL сертифікату з підтвердженням домену

Однак навіть прості доменні SSL сертифікати між собою також відрязняються. Різна ціна на сертифікати пояснюється різними підходами перевірки та верифікації, авторитетністю СЦ, брендом сертифіката. Від вибору DV сертифіката залежить те, який ступінь впевненості та довіри забезпечується для користувача.

Робота сертифікаційних центрів регламентується набором певних інструкцій та рекомендацій з перевірки інформації про замовника сертифікату. Залежно від рівня верифікації застосовуються ті чи інші положення. При цьому кожен сертифікаційний центр використовує свій набір інструментів і фірмовий метод верифікації інформації для випуску сертифіката. Головна вимога, що висувається до сертифікаційного центру - максимально можливе забезпечення правдивості інформації про власника сертифіката. Рівень верифікації і витрати пов'язані з процедурою перевірки істотно впливають на ціну SSL сертифіката.

Як виглядає процедура отримання ДВ сертифіката?

Шаг 1. Після оформлення замовлення ви отримаєте приблизно такий лист


*** Примітка: Дане повідомлення було згенеровано автоматично і не потребує відповіді***
=======================================
 
Номер замовлення: 17894123
Назва сертифіката: RapidSSL
 FQDN (домен): wo.domain.com.ua
=======================================

ПРОВЕДЕНО ЗАМОВЛЕННЯ СЕРТИФІКАТА RapidSSL

Дякуємо Вам за замовлення.
На Вашу електронну адресу буде спрямована інструкція для підтвердження Вашого замовлення сертифікату
RapidSSL для домену  wo.domain.com.ua

*Для підтвердження права на використання домену wo.domain.com.ua ми відправимо Вам емаіл на одну з адрес виду
admin@ administrator@ hostmaster@ webmaster@ postmaster@
або email вказаний як адміністративний контакт в інформації WHOIS про Ваш домен
(Ви можете перевірити цю інформацію в базі WHOIS на  https://adgrafics.net/domain.html ).

 * З Правилами випуску сертифікатів ви можете ознайомитися на https://proverkassl.com/rules_ssl_dv_ov.html

******************************
Допомога онлайн : https://proverkassl.com
******************************
+38.0443834054
+38.0672576220
skype webtrust.ua
icq 34523763
admin@adgrafics.net
******************************
WebTrust Ukraine
******************************
=======================================

Крок 2. Слідом вам прийде такий лист - вам необхідно пройти за посиланням

* якщо у вас немає пошти в домені, ви можете скористатися іншими методами для верифікації домену


Доброго дня,

Ми отримали запит RapidSSL на видачу сертифіката для wo.domain.com.ua.

Інформація в замовленні:
Ім'я домену: wo.domain.com.ua
Номер замовлення: 17894123
Дата замовлення: 7 Nov 2018
Контактна особа: victor zolochevsky admin@adgrafics.net
Тип сертифіката: DV

Що далі?

Перш ніж видати вам сертифікат, підтвердіть запит, щоб довести, що Ви керуєте wo.domain.com.ua.

Перегляньте інші дані і завершіть запит тут (посилання дійсна протягом 30 днів):
https://dcv.rapidssl.com/link/domain-control-validation/?t=86c69y512sdf2lzgv78gkb0fvfpx0l4w&o=1557892282

Якщо у Вас є питання або Вам необхідно відхилити запит, звертайтеся до нас:
https://www.rapidssl.com/contact/
Ідентифікатор в службі підтримки: 2799-7573-9392-6123

Дякуємо Вам,
RapidSSL Служба підтримка користувачів
https://www.rapidssl.com/contact/

Крок 3. У підсумку ви отримуєте лист з SSL сертифікатом

Ви можете встановити сертифікат на свій сервер і провірити роботу SSLсертифіката


*** Примітка: Дане повідомлення було згенеровано автоматично і не потребує відповіді***
=======================================
Номер замовлення: 17894123
 Назва сертифіката: RapidSSL
 FQDN (домен): wo.domain.com.ua
=======================================


ВІТАЄМО!
Ви успішно пройшли верифікацію
- сертифікат RapidSSL для wo.domain.com.ua ВИПУЩЕНИЙ!

*Управління сертифікатом: https://products.websecurity.symantec.com/orders/orderinformation/authentication.do

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGHTCCBQWgAwIBAgIQB9O3A/Hcgi76o4Q0IVCVSTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBe
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMR0wGwYDVQQDExRSYXBpZFNTTCBSU0EgQ0EgMjAxODAe
Fw0xODExMDcwMDAwMDBaFw0yMDExMDYxMjAwMDBaMBYxFDASBgNVBAMTC3dvLmZv
enp5LnVhMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAh7N7i4RVqmIt
/mbycZqpQUfRt2fz2eybqgFUjH/zFuFciKkDQDQVfE8WRV3p0dV1fH8mf4SRejeR
sCRYiuLOJm8iCBcH8SGYMxBjW3OvQm/lQsSKj2A5o68LR6lZL9HPrGPK9GUaeDYN
qiPhvxnGLc7qOVCMIhOFnJ2b+YZlfGVwXnvsmF2wkkbem+WW34lcad9MtAeiss4u
YXR1cy5yYXBpZHNzbC5jb20wPQYIKwYBBQUHMAKGMWh0dHA6Ly9jYWNlcnRzLnJh
cGlkc3NsLmNvbS9SYXBpZFNTTFJTQUNBMjAxOC5jcnQwCQYDVR0TBAIwADCCAX4G
CisGAQQB1nkCBAIEggFuBIIBagFoAHYApLkJkLQYWBSHuxOizGdwCjw1mAT5G9+4
43fNDsgN3BAAAAFm7izzoAAABAMARzBFAiEAwdJ+EgT7XHFCu+S6OGkJiYLSt4E1
oAba5zHaBoTp/aECIFw8eDvo+PFbfUM3vjDFSSc3xdPXmNTJUBkDrjXVt5dNAHYA
h3W/51l8+IxDmV+9827/Vo1HVjb/SrVgwbTq/16ggw8AAAFm7iz0YwAABAMARzBF
AiAzYywDURA1Q+GqSHkU9byxwb1CSO6fA9cn3D/yJEtB4wIhALQAHi8FEsm3C6EY
ijXHXt0WE/yEi6RD6UX7NMQz5sGCAHYAu9nfvB+KcbWTlCOXqpJ7RzhXlQqrUuga
kJZkNo4e0YUAAAFm7izznQAABAMARzBFAiAP4dZpPav0O2ytvQTbjk2uIMxAx/rf
2qO6YoLgVM7ERQIhAJWYFVmpSTllNrVao0pkpxWYErNCDmJ4tU5jBzdqBkxkMA0G
CSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBgi2+j1E8RM0u9XebNzObcdvqcJc08WjunHpgDbBU9
D1lQzCx9iJEnes16X/Go1qY03apIVoVwUtD7S79DHTOjmNdEuEEUg6bzuWvdp4J1
8Z3TkrYOPtSS/qGEP+T7C/goNFF4Sb33Q0/fhp3EsX0Pd7REA+q6N7QCyPjtBIwD
0LXXB7hRFjw1oa9VDuzwfTtx6Ytc+eAWkpwfLb9XkF6mG+PncnBSFyYHqzP+5eUM
l48eyutMMqErcmfoU38xS52nzH8Rr/1ChaSFsMRxs6kznTMwhKVEQyKcvQWgGEMO
XVd/sdz2d2infWokJllgavepzjB5DBY2jgCgaZinicTD
-----END CERTIFICATE-----


******************************
Допомога онлайн : https://proverkassl.com
******************************
+38.0443834054
+38.0672576220
skype webtrust.ua
icq 34523763
admin@adgrafics.net
******************************
WebTrust Ukraine
******************************
Подробиці замовлення

Замовлення сертифікату
order

Ваше ім'я

Ваш email

Ваш телефон

На скільки років

ID та / або назва сертифікатуDigiCert SSL  сертификаты для Украины Слава Україні !

* Натискаючі кнопку 'Відправити замовлення' Ви надаєте згоду на обробку даних, які буде використано для надання замовленої послуги.